clean building

Puhtaamman tulevaisuuden puolesta

Clean Building on yritys, joka tarjoaa monipuolista kiinteistöjen puhtausvalvontaa, puhtaudenhallintaa, suunnittelua, koulutusta sekä muita tukipalveluja tarpeiden mukaan.
Olethan rohkeasti yhteydessä tutustuttuasi tarjoamiimme palveluihin!
Heidi Nurmela
Yrittäjä

PALVELUVALIKOIMA

Puhtauden laadunhallinta

Ulkopuolisen asiantuntijan suorittama puhtauden laadunhallinta on puolueetonta ja antaa kolmannen osapuolen näkemyksen tilanteesta. Tavoitteemme on että laadunhallinnan avulla lisäämme puhtauden tuottajan ymmärrystä tilaajan toiminnasta ja sen aiheuttamasta siivoustarpeesta. Näin toimien tavoittelemme myös sitä tilannetta, että laadunhallinta tekee itsensä turhaksi ja tarve toteuttaa laadunseurantaa harvenee. Tällä tavalla parannamme puhtauden tuottajan ja tilaajan välistä yhteistyötä ja luomme kumppanuuksia.

Teemme puhtauden laadunhallintaa kaikkiin toimintaympäristöihin joita siivotaan. Laadunhallinta voidaan toteuttaa kerran tehtävänä laadunarviointina esimerkiksi silloin kun halutaan selvittää nykyinen palveluntaso suhteessa likaantuvuuteen. Tällöin verrataan palvelun sisältöä tilojen käyttöasteeseen. Tämän kaltainen laadunarviointi voidaan toteuttaa palveluhankinnan toteuttamisen tueksi, selvittämään mahdollista ristiriitatilannetta tai vain päivittämään sen hetkinen puhtaustason tilanne. Laadunarviointi voi toimia palvelutoiminnan tai siivouksen ammattitaidon kehittämisen pohjana. 

Laadunhallinta voidaan toteuttaa myös jatkuvana laadunseurantana. Säännöllisen laadunseurannan pohjalle selvitetään alkuun tavoitteet ja sovitaan aikataulut toteutukselle. Tämän jälkeen hoidamme laadunseurannat joko itsenäisesti tai asiakkaan kanssa yhteistyössä tai kolmikantamenettelynä, jolloin puhtauden tuottaja osallistuu seurantaan. Laadunhallintaan voidaan lisätä myös kohteiden vertaaminen vastaaviin kohteisiin jolloin laadunseurannat tehdään seurattavan kohteen lisäksi verrokkikohteelle. Tämän jälkeen kohteita vertaillaan toisiinsa.

Laadunhallinnan toimenpiteistä syntyy raportti. Raportti laaditaan siitä näkökulmasta, mikä asiakkaalle on merkityksellistä tietoa päätöksenteon tueksi.
Järjestämme lisäksi puhtauden laadunhallinnan koulutuksia kuten siivoojien valmennuksia ja P1-valmennuksia, lue lisää alta.

Puhtauden hallinnan suunnittelu

Teemme puhtauden hallinnan suunnittelua mm. hankinnan pohjaksi. Laadimme sisällön siivouspalvelujasi varten ja rakennamme tarjouspyynnöllesi tekniset tiedostot siivouspalvelujen tarpeesta siten että tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus vähenee. Näin tarjouksien vertailu helpottuu ja hankintapäätöksen voi tehdä muiden arvojen pohjalta.

Puhtauden hallinnan suunnittelua voidaan tehdä myös kartoittamalla ja määrittelemällä siivouspalvelujen harvemmin tehtävät työt ja niiden taajuudet sekä niiden asettamat vaatimukset työn toteuttajalle. Tällaisia töitä ovat mm. lattioiden peruspesut ja suojaukset, ikkunoiden pesut ja yläpölyjen poistot.

Laadunhallinnan koulutukset

Laadunhallinnan koulutukset räätälöidään tarpeistanne lähtien. Tavoitteena on, että ilman substanssiosaamista tilaaja ja asiakas pystyy ilmaisemaan siivoukseen liittyvät tarpeensa mahdollisimman selkeästi. Lisäksi tavoitteemme on, että tilaaja ja asiakas ymmärtää, mitä laadulliset vaatimukset konkreettisesti tarkoittavat ja mitä niiden toteuttaminen edellyttää tilaajalta ja asiakkaalta.

Työntekijä- valmennukset

Puhtauden osaajien valmennukset: Valmennamme uusia työntekijöitä puhtaudenhallinnan pariin. Annamme valmennuksia tällä hetkellä rakennussiivoukseen. Valmennuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet uusille työntekijöille aloittaa työt rakennustyömaalla rakennussiivouksen parissa. Valmennus toteutetaan verkkovalmennuksena ja siihen voidaan liittää henkilökohtaisen ohjauksen osuuksia tarpeiden mukaan. 

  • Kurssi "Raksi - rakennustyömaalle siivooja". Ilmoitamme saatavuuden piakkoin!

Tehdään yhdessä puhtaampi tulevaisuus!

OTA YHTEYTTÄ

PUHELIMITSE

Heidi Nurmela - 044 97 52 812

SÄHKÖPOSTITSE

heidi.soininen(at)cleanbuilding.fi

CLEAN BUILDING TMI

Y-tunnus 2792321-9

OTA YHTEYTTÄ ALLA OLEVALLA YHTEYDENOTTOLOMAKKEELLA